chapter 20; God created me with love.

19 September 2010

18 Sep 2010

banyak gila benda jadi tarikh ni. Allah Maha Berkuasa, cukup berkuasa! 

"Dia tarik satu perkara, dia berikan perkara lain yang berganda hebatnya."
                - jayzuan.

No comments: